İş Analistliği Eğitimi

Network Academy Eğitimlerini İnceleyin!

İş Analistliği Eğitimi

Eğitim Süresi: 3 Gün

Eğitim Dili ve Eğitim Materyali
•Eğitim Dili ve Materyali Türkçe'dir. Teknik Terimler Türkçe ve İngilizce karşılıkları ile aktarılmaktadır.

Program İçeriği :

-CBAP®/CCBA® Sertifikasyon Programı

-Başvuru Kriterleri, Başvuru ve Sınav Süreci Bilgileri

-İş Analizine Giriş
•İş Analistinin Rolü
•İş Analizinin Temel Kavramları
•İş Analistinin Temel Yetkinlikleri
•Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
•Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları
•Proje Rolleri ve Yetkinlikleri
•Paydaşlar
•Gereksinimler
•BABOK® Amacı
•BABOK® İçerik ve Yapısının İncelenmesi
•BABOK® Bilgi Alanlarına Giriş

-İş Analizi Planlama ve İzleme
•İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
•Paydaş Analizinin Gerçekleştirilmesi
•İş Analizi Faaliyetlerinin Planlanması
•İş Analizi İletişiminin Planlanması
•Gereksinim Yönetimi Sürecinin Planlanması
•İş Analizi Performansının Yönetilmesi
•RACI Matrisi, Paydaş Haritası, Varyans Analizi, Alınan Dersler İş Analizi Teknikleri

Gereksinim Toplama
•Gereksinim Toplama Faaliyetleri için Hazırlık
•Gereksinim Toplama Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi
•Gereksinim Toplama Faaliyet Sonuçlarının Dokümante Edilmesi
•Gereksinim Toplama Faaliyet Sonuçlarının Teyit Edilmesi

-Gereksinim Yönetimi ve İletişimi
•Çözüm Kapsamı ve Gereksinimlerin Yönetilmesi
•Gereksinim İzlenebilirliğinin Yönetilmesi
•Gereksinimlerin Tekrar Kullanılabilir Hale Getirilmesi
•Gereksinim Paketlerinin Hazırlanması
•Gereksinim İletişiminin Gerçekleştirilmesi
•Temel Çizgisi Alma, Signoff, Kapsama Matrisi, Gereksinim Dokümantasyonu, Tedarikçi Seçimi Teknikleri ve Araçları İş Analizi Teknikleri

-İşletme (Girişim) Analizi
•İş İhtiyacının Tanımlanması
•İş İhtiyacının Karşılama Açıklarının Belirlenmesi
•Çözüm Yaklaşımının Belirlenmesi
•Çözüm Kapsamının Tanımlanması
•İş Planının Tanımlanması

-Gereksinim Analizi
•Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
•Gereksinimlerin Organize Edilmesi
•Gereksinim Şartlarının ve Modellerinin Belirlenmesi
•Varsayım ve Kısıtların Tanımlanması
•Gereksinimlerin Teyit Edilmesi
•Gereksinimlerin Onaylanması
•MoSCoW Analizi, Zamanlama/Bütçeleme, Oylama, Kontrol Listeleri, Fonksiyonel Olmayan Gereksinim Analizi İş Analizi Teknikleri

-Çözüm Değerlendirme ve Onay
•Önerilen Çözümün Değerlendirilmesi
•Gereksinimlerin Çözüm Paketlerine Atanması
•Organizasyonel Hazır Bulunuş Düzeyinin Değerlendirilmesi
•Geçiş Gereksinimlerinin Tanımlanması
•Çözümün Onaylanması
•Çözüm Performansının Değerlendirilmesi
•Güç Alanları, Benchmarking İş Analizi Teknikleri

-İş Analizi Yetkinlikleri
•Analitik Düşünme ve Problem Çözme
•Davranışsal Özellikler
•İş Alanı Bilgisi
•İletişim Becerileri
•İlişki Yönetimi
•Yazılım Çözümleri

-İş Analizi Teknikleri
•Genel İş Analizi Teknikleri
•Veri Modelleri İş Analizi Teknikleri (Kapsam Modelleri, Sınıf Diyagramları, Öge İlişki Diyagramları)
•Süreç Modelleri İş Analizi Teknikleri (Veri Akış Diyagramları, Aktivite Diyagramları, Durum Diyagramları, Akış Diyagramları)
•Davranış Modelleri İş Analizi Teknikleri (Kullanım Şekli (Use Case) Diyagramları, UML Diyagramları)

Eğitimin Kazanımları :

•Deneyimli Network Akademi eğitmenleri tarafından BABOK® Guide Versiyon 2'deki tüm içeriğin, güncel ve gerçek hayattan örneklerle, açık ve anlaşılır biçimde aktarımı
•Proje İş Analizi görevlerinin daha iyi yönetilmesi
•Proje maliyetlerin düşürülmesi ve Proje gecikmelerinin önlenmesi
•Tam ve Kesin Proje Gereksinimlerinin toplanması
•Açık, Öz ve Proje ihtiyaçlarına uygun İş Gereksinim dokümanlarının hazırlanması
•Kısıtlı Proje kaynaklarının verimli yönetilmesi
•Proje teslimatı olan Ürünün kalitesinin artması

Programının Kurumlar açısından faydaları ise;

•Personelinize kendisini geliştirme ve kanıtlama fırsatı sunar ve personel motivasyonunu artırır
•Müşterilerinize, rakiplerinize, tedarikçilerinize, personelinize ve yatırımcılarınıza İş Analizi sektör standartlarını kullandığınız gösterir
•İş Ortaklarınıza işinizi verimli bir şekilde yönettiğinizi gösterir
•İş Ortaklarınız ile iletişimi güçlendirir, müşterilerinizin memnuniyet düzeyini artırır
•İş Analizi süreçlerinin olgunlaşmasını destekler
•Sektör standardı olan İş Analizi tekniklerini uygulayan İş Analistleri ile Projelerde verimlilik artışı ve süreklilik sağlayarak daha kaliteli sonuçlar üretilmesini destekler
•Başarılı Proje üretmek için kritik bir süreç olan İş Analizi çalışmalarına gereken yatırımları yaptığınızı gösterir

Kimler Katılmalı :

•İş Analistleri, Sistem Analistleri, Danışmanlar, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar
•İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler
•İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler
•İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

Mesajınız