Temel Access Eğitmleri
Free

Temel Access Eğitmleri

Temel Özellikler, Pencere Elemanları Tablo Oluşturma, Tablo Elemanları (Alan Adı) Tablo Elemanları (Alan Özellikleri) Veri Tabanı Oluşturma Tabloya Yeni Sütun Ekleme Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluşturma SQL Komutları İle Sorgu Oluşturma Order By, Desc, Distinct Top, Where, Or, In, Not In, And, Between Sayısal Sonuç Döndüren […]

İleri Excel Eğitimi
Free

İleri Excel Eğitimi

İleri Excel Eğitimi Amacı İleri Excel Eğitimi, katılımcılara Microsoft Excel’in gelişmiş özellikleri ve işlevselliği hakkında derinlemesine bilgi sağlamayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, kullanıcıların Excel’i daha etkili bir şekilde kullanmalarını ve karmaşık veri analizleri, raporlamalar ve hesaplamalar yapabilmelerini sağlamak için gerekli becerileri kazanmalarına odaklanır.

Temel Excel Eğitimi
Free

Temel Excel Eğitimi

Temel Excel Eğitimi Amacı Temel Excel Eğitimi, katılımcılara Microsoft Excel’in temel özelliklerini ve kullanımını öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu eğitim, Excel’in başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için tasarlanmış olup, programın temel araçları, formüller ve temel veri analizi konularını kapsar.

Linux Server Professional Certification LPIC-1
Free

Linux Server Professional Certification LPIC-1

LPIC-1 LPI’s Multi-level Linux Professional, programın ilk sertifikasyonudur. LPIC-1, komut satırı ile bakım görevlerini gerçekleştirmek, yüklemek ve Linux çalıştıran bir bilgisayarı ve temel ağ yapılandırma yeteneğini doğrular. Sertifikasyon İçin Geçilmesi Gereken Sınavlar: 101 ve 102

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU

EĞİTİM BİLGİ TALEP FORMU